Zarządzenia, komunikaty, informacje
  1. Zarządzenie nr 1/28/10/2015 Dyrektora ZSiPP z dnia 28.10.2015 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników
    użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.