Zarządzenie Dyrektora szkoły  1/8/10/2014


Zarządzenie nr 1/14/03/2014

Dyrektora ZSiPP w Świętochłowicach

z dnia 14 marca 2014 r.


Informacja o likwidacji kół i ograniczeniu godzin w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
W związku z decyzję Prezydenta Miasta Świętochłowice z dniem 1 listopada 2011r. ulegają likwidacji Koła:
 

Koło szachowe
Koło j. niemieckiego
Koło piłki nożnej
Koło tenisa stołowego
 

Od 15 listopada 2011r.
 

Koło terapii przez muzykę
Koło terapii przez teatr
Koło Walk Wschodu
 

Pozostałe koła mają zmniejszoną liczbę godzin.
 

Zarządzenie 4/31/10/2011
Uczniom zabrania się samowolnego przestawiania ławek na korytarzach szczególnie w rejonie gaśnic i tablic ściennych.
 

Zarządzenie 3/31/10/2011
W szkole, podczas zajęć lekcyjnych wprowadza się całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefon zostanie odebrany przez nauczyciela, zabezpieczony w sejfie, oddany tylko rodzicom bądź opiekunom prawnym.
 

Zarządzenie 2/16/09/2011

W związku z uroczystością pasowania klas I w dniu 23 września 2011r.

Uroczystość-obowiązują stroje szkolne-odbędzie się   na sali gimnastycznej o godz.8.00 przy udziale klas pierwszych, drugich –z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi.

Na 3 , 4 lekcji wg harmonogramu:

1a-ks.T.Radkowski

1b-p.I.Szafrańska

1c-p.D.Ziemba

1d-p.R.Lubecki

2a-p. D.Mucha

2b-p.J.Banaś

 

 

Zarządzenie 1/05/09/11

W związku z pracami rozbiórki nieruchomości położonej w sąsiedztwie szkoły, w celu zachowania szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa zarządzam:

- szkoła będzie zamykana o godzinę dłużej tj. do 7 lekcji włącznie

- nauczyciele, wychowawcy zwrócą uwagę uczniom o całkowitym zakazie przebywania na terenie rozbiórki, wchodzenia na gruz, wynoszenia zdemontowanych elementów itp.

- na czerwono proszę w ważnych wydarzeniach szkoły oraz obok lekcji-w dniach 5-6 wrzesień 2011 dokonać odpowiedniego zapisu przeprowadzonych pogadanek