W roku 2007 Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum dla Dorosłych wygrało grand w ramach projektu rozwojowego "Szkoła Szans". Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie programu rozwoju szkoły uwzględniającego zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Umożliwienie uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Nadzorowany przez Gminę Tychy i Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.

Gimnazjum Nr 3

Program rozwojowy zgłoszony do dofinansowania w ramach projektu
„Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez
stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów”.

 

Głównymi odbiorcami programu byłaby młodzież – uczniowie Gimnazjum Nr 3.

W ramach Zespołu oferujemy dzieciom i młodzieży dzielnicy Lipiny zajęcia artystyczne, sportowe i naukowe w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, ale ich ilość jest zbyt mała. Brak środków finansowych ogranicza nasze możliwości dostosowania ilości i jakości zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb ich uczestników.

W projekcie „Szkoła szans”  przeprowadzonych jest 12 projektów mających na celu:

 1. zwiększenie motywacji do nauki

 2.  wyrównanie braków edukacyjnych

 3. poszerzenie wiedzy

Są to następujące projekty:

 1. Poznaj siebie

 2. Czytam i rozumiem

 3. Czy znasz polskich pisarzy

 4. Liczykrupa

 5. Widzę, rysuję, wiem

 6.  Komputerowe prawo jazdy

 7. Historia jest wokół nas

 8.  Marsz klas w  las

 9. Mały Chemik

 10. Zrozumieć teatr

 11. Klub filmowy

 12. Alternatywne źródła energii

Liczba uczestników poszczególnych projektów:

 

Gimnazjum dla Dorosłych

Program rozwojowy zgłoszony do dofinansowania w ramach projektu

 „Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez

stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów”.

Projekt   „ Bądź dorosły – pomyśl o przyszłości”

Celem programu „ Bądź dorosły – pomyśl o przyszłości” jest

 1. wyrównanie szans edukacyjnych, zagospodarowanie wolnego czasu,

 2. stworzenie warunków umożliwiających dostęp do informacji,

 3. przygotowanie do samodzielnego pozyskiwania informacji różnych dziedzin życia,

 4. pokazanie możliwości wyboru zawodu i wymagań z nim związanych,

 5. pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

W projekcie uczestniczy około 70 uczniów Gimnazjum dla Dorosłych w grupach po 10

uczestników ( 7 grup) . Grupy uczniów utworzone są według zainteresowań. W projekcie

uczestniczą uczniowie ze wszystkich sześciu semestrów.

Zajęcia rozpoczęły się 19 marca i będą realizowane do lutego 2008 r. z przerwą na okres wakacyjny.

PROJEKT ZREALIZOWANO!