"Wspomnienie jest formą spotkania..."

                                                                                Khalil Gibran

Nasi Absolwenci:

 

Ze starego albumu:

 1. Buszka Franciszek- Dyrektor "Prinżbudu"
  Czytaj więcej

 2. Adela Grabowska - Dyrektor S.P. Nr 11

 3. Barbara Bartoń -Nauczyciel Wychowania
   Przedszkolnego

 4. Marek Gremlowski -Dyrygent

 5. Antoni Szczypka - Ksiądz

 6. Figuła Magdalena - Nauczyciel

 7. Małgosia Gremlowska - Nauczyciel

 8. Helena Kamińska - Suszka - Nauczyciel

 9. Damian Kabot - Ksiądz

 10. Barbara Działocha - Nauczyciel

 11. Agata Adamus - Nauczyciel Szkoły Specjalnej

 12. Dorota Konopka - Nauczyciel Wychowania
   Przedszkolnego

 13. Grażyna Kałuża - Aktorka teatralna

 14. Tomasz Szmandra - Dziennikarz (Warszawa)

 15. Henryk Kluba - Dyrektor Banku

 16. Zofia Pogoda - Radna Miasta Świętochłowice

 17. Irena Kokot - Nauczyciel

 18. Urszula Kasprzak - Dyrektor Szkoły Muzycznej

 19. Beata Witkowska - Dyrektor Poradni
  Psychologiczno-Pedagogicznej

 20. Piotr Polec - Politechnika Śląska

 21. Eugeniusz Krypczyk - mgr. inż. kierunek Chemia

 

Lata + 90...

 1. Grzegorz Witek - AGH

 2. Arkadiusz Greliński -Politechnika Śląska

 3. Katarzyna Wasilewska - Politechnika Śląska

 4. Ewelina Fick - Politechnika Śląska

 5. Wioletta Cieplik - Uniwersytet Śląski -
   Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Katarzyna Włodarczyk - Uniwersytet Śląski -
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Katarzyna lis - - Uniwersytet Śląski -
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  -nauczyciel biologii w ZSiPP :)

 8.  Marek Kiwer - Uniwersytet Śląski -Animacja Kultury

 9. Paweł Banik - Politechnika Śląska ,
  kierunek -matematyka

 10. Karolina Kacprzak - Pedagogika

 11. Karolina Malik - Uniwersytet Śląski - kierunek - socjologia

 12. Aneta Kornas - Uniwersytet Śląski - kierunek - prawo

 13. Katarzyna Grabka -„Zarządzanie i Promocja
  Jednostki Oświatowej

 14. Sylwia Zaremba „Zarządzanie i Promocja
  Jednostki Oświatowej"
  ” Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
   i Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych

 15.  Daniel Furmaniak - Amator aktor i reżyser


   

 16. Piotr Jagielski - Aktor